544 544 001
biuro@kiodo.pl
Rozporządzenie unijne (RODO),
które zrewolucjonizowało podejście
do ochrony danych osobowych,
obowiązuje już od 2016 roku.

Czym jest ODO ?

Ochronę Danych Osobowych reguluje szereg przepisów prawnych zarówno prawodawstwa krajowego jak i Unii Europejskiej.

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych wg. Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowią one, że każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Dane osobowe, które z racji swego charakteru są szczególnie wrażliwe w świetle podstawowych praw i wolności, wymagają szczególnej ochrony, gdyż kontekst ich przetwarzania może powodować poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności.

Co to jest RODO ?

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to polska nazwa General Data Protection Regulation (GDPR).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO) wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku pełna nazwa tego aktu prawnego to : ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szkolenie „RODO to nie koniec świata”

Szkolenie „RODO to nie koniec świata” przeznaczone jest dla instytucji państwowych, małych i średnich przedsiębiorstw. Program szkolenia sprawi, że rozporządzenia związane z ochroną danych osobowych staną się dla Państwa przyjazne i czytelne. Nasi specjaliści zaprezentują Państwu jak w prosty sposób przygotować politykę ODO i wdrożyć ją w życie. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni nie tylko w wiedzę na temat obszarów przetwarzania danych osobowych, uprawnień administratora danych ale także otrzymają od nas, na nośniku USB, wzory obowiązującej dokumentacji ODO.
  • RODO/GDPR, Ustawa o ochronie danych osobowych i inne akty prawne – najważniejsze pojęcia i definicje
  • Obszary przetwarzania danych osobowych w każdej firmie / instytucji
  • Osoby i podmioty przetwarzające dane osobowe – upoważnienie czy umowa powierzenia?
  • Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązki administratora danych – procedury, dokumentacja, audyty, itp
  • Powołanie inspektora ochrony danych – zasady, uprawnienia, zakres obowiązków
  • Wdrożenie RODO – krok po kroku
  • Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania

Termin szkolenia: 25 kwietnia 2018 r.

koszt szkolenia 250 zł netto/os.

Szkolenie poprowadzi

Paweł Modrzejewski p.modrzejewski@kiodo.pl
absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Audytor Wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2013, Audytor systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Specjalista ds. kadr i płac.
Trener biznesu i przedsiębiorczości z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą w sektorze MŚP oraz dużych międzynarodowych korporacjach. Funkcję ABI (administrator bezpieczeństwa informacji) pełni w jednostkach publicznych oraz prywatnych przedsiębiorstwach.

Zapisz się

Regulamin uczestnictwa:
Organizatorem szkolenia jest firma M Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 148 na zlecenie Ośrodka Szkoleń Zawodowych i Menadżerskich EDUCON. Firma M Consulting Sp. z o. o. jest właścicielem witryny internetowej kiodo.pl.
Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro forma. Gwarancją uczestnictwa jest wpłata należności najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia. Faktura vat zostanie wystawiona po dokonaniu płatności. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacji z uczestnictwa dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu. zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania szkolenia Organizator dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych. Rabaty: 5% przy zgłoszeniu 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.

Zakres Naszych Usług

1Audyt wstępny

Identyfikacja obszarów przetwarzania danych w firmie to przede wszystkim rozmowy z pracownikami, obserwacja wytwarzania i obiegu dokumentacji ale także ocena poziomu zgodności z wymaganiami i propozycje doskonalenia. Dobra i pomocna procedura nie stoi w opozycji do przyzwyczajeń pracowników i zawiera jak najmniejszą liczbę dokumentów.

2Audyt zgodności

ocena zgodności wprowadzonego systemu ochrony danych z obowiązującymi normami prawnymi oraz celowości i poprawności stosowania dokumentacji. Prawidłowo wdrożony system ochrony danych to system uwzględniający specyfikę działalności firmy oraz zakres i sposób przetwarzania danych. Audyt RODO przeprowadzi dla Państwa audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

3Dokumentacja z zakresu RODO

Właściwie przygotowana, czytelna, skrojona na miarę potrzeb danej organizacji dokumentacja to podstawa (poza wiedzą pracowników) wdrożenia każdego systemu. W ochronie danych osobowych dokumentacja oraz sposób jej tworzenia, obiegu i przechowywania jest niezwykle wrażliwy na błędy i uwikłany w wiele przepisów.

4Szkolenia z RODO

Wiedza pracowników jest czynnikiem decydującym w procesie wdrożenia i stosowania Systemu Ochrony Danych Osobowych. Przygotowane przez nas szkolenia dotyczą każdego poziomu przetwarzana danych i są każdorazowo dostosowane do konkretnych potrzeb zidentyfikowanych podczas audytu w konkretnej organizacji.

5Obsługa informatyczna

Jednym z najbardziej wrażliwych obszarów pracy z danym osobowymi są systemy informatyczne. Nasza firma zajmuje się również weryfikacja oraz wdrożeniami zabezpieczeń mających na celu ochronę zdigitalizowanych baz danych zawierając dane osobowe.