Kancelaria Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Zarządzanie przedsiębiorstwem lub inną organizacją jest wyzwaniem samym w sobie. Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi, regulacjami, normami (tzw. modne ostatnio compliance) tego zadania nie ułatwia. Trudność wynika zazwyczaj z braku czasu. Czasu, na ciągłe śledzenie zmieniających się przepisów prawa. Język aktów prawnych (m. in. RODO), brak jasno określonych wymagań lub sformułowania ogólnikowe, zostawiające zbyt dużą przestrzeń dla "kreatywnych" urzędników, wprowadzają chaos i poczucie zagrożenia dla osób odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.
Kancelaria Inspektorów Ochrony Danych Osobowych KIODO to jednostka organizacyjna grupy doradczo - szkoleniowej M Consulting. Naszą pasją są systemy organizacji i zarządzania. Rozumiemy potrzeby naszych klientów, bo skupiamy się na najprostszej z czynności – wsłuchujemy się uważnie w ich potrzeby. Naszym celem jest zapewnienie klientom komfortu zarządzania organizacją, zapewnienie spokoju, że jest ona zgodna z normami prawa. Naszą ofertę wyróżnia fakt, że w ramach M Consulting zajmujemy się nie tylko zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Dzięki naszej znajomości systemów zarządzania jakością ISO, zarządzania zasobami ludzkimi i BHP lepiej rozumiemy funkcjonowanie biznesu i innych organizacji.

„Ciężka sprawa”

Jeden z naszych klientów prowadzi skup metali. Dostawcą może być osoba fizyczna, a jej dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i numer PESEL) wprowadza się do systemu komputerowego, który wymusza uzupełnienie konkretnych pól. Podczas audytu powstało pytanie, czy konieczne i uzasadnione jest zbieranie wszystkich wymienionych wyżej danych. Rozwiązanie: Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, każda osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorcą, dostarczając złom do skupu, powinna podpisać formularz jego przyję...

Czytaj dalej...

RODO w hotelu

Do 31 grudnia 2012 r. goście hotelowi mieli obowiązek meldowania się u kierownika hotelu na pobyt stały lub czasowy w ciągu doby od przybycia, co wynikało z przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jako że przepisy tej ustawy straciły moc, nie ma podstaw do gromadzenia i przetwarzania danych o numerach dowodów osobistych czy innych dokumentów tożsamości. Co istotne, hotel nie może zwłaszcza wykonywać kopii dokumentów klienta – w żadnej formie. Do prawidłowego świadczenia...

Czytaj dalej...