Kancelaria Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Zarządzanie przedsiębiorstwem lub inną organizacją jest wyzwaniem samym w sobie. Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi, regulacjami, normami (tzw. modne ostatnio compliance) tego zadania nie ułatwia. Trudność wynika zazwyczaj z braku czasu. Czasu, na ciągłe śledzenie zmieniających się przepisów prawa. Język aktów prawnych (m. in. RODO), brak jasno określonych wymagań lub sformułowania ogólnikowe, zostawiające zbyt dużą przestrzeń dla "kreatywnych" urzędników, wprowadzają chaos i poczucie zagrożenia dla osób odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.
Kancelaria Inspektorów Ochrony Danych Osobowych KIODO to jednostka organizacyjna grupy doradczo - szkoleniowej M Consulting. Naszą pasją są systemy organizacji i zarządzania. Rozumiemy potrzeby naszych klientów, bo skupiamy się na najprostszej z czynności – wsłuchujemy się uważnie w ich potrzeby. Naszym celem jest zapewnienie klientom komfortu zarządzania organizacją, zapewnienie spokoju, że jest ona zgodna z normami prawa. Naszą ofertę wyróżnia fakt, że w ramach M Consulting zajmujemy się nie tylko zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Dzięki naszej znajomości systemów zarządzania jakością ISO, zarządzania zasobami ludzkimi i BHP lepiej rozumiemy funkcjonowanie biznesu i innych organizacji.

Strajk nauczycieli – czy dyrektor może przekazać oddziałowi ZNP dane pracowników szkoły w celu przeprowadzenia referendum strajkowego?

29 marca 2019 r. dyrektorzy szkół dowiedzą się, czy ich placówki wezmą udział w ogólnopolskim strajku nauczycieli, którego początek zaplanowano na 8 kwietnia. Przez kilka ostatnich tygodni trwały prace nad organizacją referendum strajkowego, którego pozytywny wynik (przewaga głosujących za strajkiem przy wymaganym udziale ponad połowy uprawnionych) będzie warunkował przystąpienie pracowników danej szkoły do strajku. Dziś upływa ostateczny termin przeprowadzenia referendów w szkołach.   Poprzednim etapem było poinformowanie związku zawo...

Czytaj dalej...

Jest plan kontroli RODO na 2019 rok

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował Roczny plan kontroli sektorowych na 2019 rok, w którym wyszczególniono podmioty oraz czynności przetwarzania danych, podlegające kontroli organu nadzorczego. Jak widać, planowane działania dotyczą przede wszystkim sektora publicznego. W sektorze prywatnym urzędnicy będą sprawdzali m.in. przestrzeganie przepisów RODO w telemarketingu. Pełny plan kontroli dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/679      ...

Czytaj dalej...