Kancelaria Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Zarządzanie przedsiębiorstwem lub inną organizacją jest wyzwaniem samym w sobie. Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi, regulacjami, normami (tzw. modne ostatnio compliance) tego zadania nie ułatwia. Trudność wynika zazwyczaj z braku czasu. Czasu, na ciągłe śledzenie zmieniających się przepisów prawa. Język aktów prawnych (m. in. RODO), brak jasno określonych wymagań lub sformułowania ogólnikowe, zostawiające zbyt dużą przestrzeń dla "kreatywnych" urzędników, wprowadzają chaos i poczucie zagrożenia dla osób odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.
Kancelaria Inspektorów Ochrony Danych Osobowych KIODO to jednostka organizacyjna grupy doradczo - szkoleniowej M Consulting. Naszą pasją są systemy organizacji i zarządzania. Rozumiemy potrzeby naszych klientów, bo skupiamy się na najprostszej z czynności – wsłuchujemy się uważnie w ich potrzeby. Naszym celem jest zapewnienie klientom komfortu zarządzania organizacją, zapewnienie spokoju, że jest ona zgodna z normami prawa. Naszą ofertę wyróżnia fakt, że w ramach M Consulting zajmujemy się nie tylko zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Dzięki naszej znajomości systemów zarządzania jakością ISO, zarządzania zasobami ludzkimi i BHP lepiej rozumiemy funkcjonowanie biznesu i innych organizacji.

Jest plan kontroli RODO na 2019 rok

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował Roczny plan kontroli sektorowych na 2019 rok, w którym wyszczególniono podmioty oraz czynności przetwarzania danych, podlegające kontroli organu nadzorczego. Jak widać, planowane działania dotyczą przede wszystkim sektora publicznego. W sektorze prywatnym urzędnicy będą sprawdzali m.in. przestrzeganie przepisów RODO w telemarketingu. Pełny plan kontroli dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/679      ...

Czytaj dalej...

RODO w 2019 roku – nie taki diabeł straszny

W pierwszych dniach nowego roku, kiedy przychodzi moment na podsumowanie tego, co wydarzyło się przez ostatnich 12 miesięcy, można śmiało stwierdzić, że rok 2018 upłynął pod znakiem RODO. 25 maja był dniem wejścia w życie zmian w przepisach prawa, które niemalże wdarły się do życia codziennego na bardzo wielu jego płaszczyznach. Obserwacja tych zmian z perspektywy czasu oraz z pozycji Inspektora Ochrony Danych pozwala też jednak przyznać, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.   To, że RODO wprowadziło ogromne zamieszanie w firmach,...

Czytaj dalej...