Jest plan kontroli RODO na 2019 rok

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował Roczny plan kontroli sektorowych na 2019 rok, w którym wyszczególniono podmioty oraz czynności przetwarzania danych, podlegające kontroli organu nadzorczego. Jak widać, planowane działania dotyczą przede wszystkim sektora publicznego. W sektorze prywatnym urzędnicy będą sprawdzali m.in. przestrzeganie przepisów RODO w telemarketingu. Pełny plan kontroli dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/679