Strajk nauczycieli – czy dyrektor może przekazać oddziałowi ZNP dane pracowników szkoły w celu przeprowadzenia referendum strajkowego?

29 marca 2019 r. dyrektorzy szkół dowiedzą się, czy ich placówki wezmą udział w ogólnopolskim strajku nauczycieli, którego początek zaplanowano na 8 kwietnia. Przez kilka ostatnich tygodni trwały prace nad organizacją referendum strajkowego, którego pozytywny wynik (przewaga głosujących za strajkiem przy wymaganym udziale ponad połowy uprawnionych) będzie warunkował przystąpienie pracowników danej szkoły do strajku. Dziś upływa ostateczny termin przeprowadzenia referendów w szkołach.   Poprzednim etapem było poinform...

Jest plan kontroli RODO na 2019 rok

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował Roczny plan kontroli sektorowych na 2019 rok, w którym wyszczególniono podmioty oraz czynności przetwarzania danych, podlegające kontroli organu nadzorczego. Jak widać, planowane działania dotyczą przede wszystkim sektora publicznego. W sektorze prywatnym urzędnicy będą sprawdzali m.in. przestrzeganie przepisów RODO w telemarketingu. Pełny plan kontroli dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/679      ...

RODO w 2019 roku – nie taki diabeł straszny

W pierwszych dniach nowego roku, kiedy przychodzi moment na podsumowanie tego, co wydarzyło się przez ostatnich 12 miesięcy, można śmiało stwierdzić, że rok 2018 upłynął pod znakiem RODO. 25 maja był dniem wejścia w życie zmian w przepisach prawa, które niemalże wdarły się do życia codziennego na bardzo wielu jego płaszczyznach. Obserwacja tych zmian z perspektywy czasu oraz z pozycji Inspektora Ochrony Danych pozwala też jednak przyznać, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.   To, że RODO wprowadziło ogromne za...

Czy wysyłanie życzeń świątecznych kontrahentom jest zgodne z RODO?

Zwyczaj wysyłania przez firmy kartek z życzeniami świątecznymi dla swoich klientów, kontrahentów i pracowników to miły gest, który pozytywnie wpływa na wizerunek rynkowy i jest cenioną formą reklamy każdego przedsiębiorstwa. Z końcem roku nie kończą się jednak obowiązki szefów jako administratorów danych osób, którym chcą wysłać życzenia, ponieważ zaadresowanie kartki świątecznej na nazwisko konkretnego odbiorcy (osoby fizycznej) jest jak najbardziej czynnością przetwarzania danych, co oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę ...

Czy wizerunek to dane osobowe, czyli co łączy Andrzejki z RODO?

Koniec listopada to czas przedświątecznej swobody, która – choć uzasadniana potrzebą pielęgnowania tradycji – ma znaczenie przede wszystkim towarzyskie. To właśnie wtedy, gdy jeszcze nie myślimy tak intensywnie o prezentach i porządkach, a za oknem szaro, chętnie wybieramy się na imprezę andrzejkową, mikołajkową, czy po prostu korzystamy z wolnego wieczoru, który można spędzić ze znajomymi. Bawiąc się w miejscu publicznym, takim jak klub, dyskoteka czy hotel, często robimy wiele zdjęć. Sami również jesteśmy fotografowani, ale nie zawsz...

Czy sprzedawca może udzielić rabatu w zamian za zgodę na newsletter czy SMS?

Sklepy w galeriach handlowych mogą proponować klientom rabat w zamian za wyrażenie zgody na komunikację marketingową poprzez np. e-mail oraz SMS (newsletter). RODO wymaga wyraźnie aby zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych była dobrowolna i jej wycofanie nie niosło za sobą niekorzystnych konsekwencji (motyw 42 preambuły RODO). Zgoda musi być również odpowiednio sformułowana. Wariant 1: Kupujemy produkt, sprze...

Czy nauczyciel może sprawdzać klasówki poza terenem szkoły?

Sytuacja, w jakiej przepisy RODO stawiają nauczycieli, jest dosyć kłopotliwa, ponieważ wykonywanie obowiązków zawodowych poza miejscem pracy to fakt, który wynika ze szczególnego charakteru ich profesji – nauczyciele pracują bowiem nie tylko w szkole, ale też w instytucjach kultury, w domach uczniów czy wreszcie we własnym domu, przygotowując się do zajęć przewidzianych w planie oraz tworząc dokumentację swoich osiągnięć. Czynności związane z przenoszeniem danych potrzebnych do pracy poza miejsce ich bezpiecznego przechowywania, c...

„Ciężka sprawa”

Jeden z naszych klientów prowadzi skup metali. Dostawcą może być osoba fizyczna, a jej dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i numer PESEL) wprowadza się do systemu komputerowego, który wymusza uzupełnienie konkretnych pól. Podczas audytu powstało pytanie, czy konieczne i uzasadnione jest zbieranie wszystkich wymienionych wyżej danych. Rozwiązanie: Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, każda osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorcą, dostarczając złom do skupu, powinna podpisać fo...

RODO w hotelu

Do 31 grudnia 2012 r. goście hotelowi mieli obowiązek meldowania się u kierownika hotelu na pobyt stały lub czasowy w ciągu doby od przybycia, co wynikało z przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jako że przepisy tej ustawy straciły moc, nie ma podstaw do gromadzenia i przetwarzania danych o numerach dowodów osobistych czy innych dokumentów tożsamości. Co istotne, hotel nie może zwłaszcza wykonywać kopii dokumentów klienta – w żadnej formie. Do prawid...