GRUPA M CONSULTING

M Consulting to grupa doradczo – szkoleniowa. Naszą misją jest stworzenie komfortowych warunków do funkcjonowania i rozwoju każdej firmie. Realizujemy ją poprzez dostarczanie kompletnego pakietu usług związanych z zarządzaniem organizacją.

Każda firma niezależnie od swojej wielkości zasługuje na wsparcie w skomplikowanych procesach zarządzania, każde przedsiębiorstwo które zatrudnia przynajmniej jedną osobę musi spełniać szereg wymogów prawnych. Każda organizacja, która chce utrzymać się na rynku rozwijać nowe rynki, produkty czy usługi powinna mieć do tego warunki i narzędzia. My te narzędzia posiadamy i chętnie się nimi podzielimy.

Nasza Spółka „Matka”, pracodawca dla zespołu, strona w umowach, organizator działań we wszystkich podmiotach grupy. Spółka M Consulting powstała w 2018 roku, ale działalność była prowadzona od 2013 roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza Modrzejewski Consulting. Spółka jest również podmiotem ekonomii społecznej.


Ośrodek szkoleń zawodowych i menadżerskich EDUCON powstał w celu stałego podnoszenia jakości szkoleń organizowanych w ramach grupy. Educon jest niezależną jednostką wpisaną do rejestru niepublicznych placówek oświatowych prowadzoną przez Prezydenta Miasta Włocławek oraz do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Oprócz szkoleń wynikających z oferty grupy M Consulting – RODO, BHP, HR, ISO – ośrodek prowadzi także szkolenia biznesowe wynikające z bieżących potrzeb naszych klientów.
System zarządzania kadrami – nasza autorska aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji. Podstawowym założeniem aplikacji jest funkcjonalność polegająca na dostępie do informacji kadrowych (w ustalonym zakresie) przez wszystkich pracowników. Właściciel firmy ma na przykład dostęp do wszystkich informacji, specjalista ds. kadr do danych kadrowych, specjalista ds. BHP tylko do modułu BHP, natomiast pracownik widzi tylko swoje dane. Aplikacja jest mobilna i można przy jej pomocy m.in. zarządzać czasem pracy, szkoleniami BHP, zadaniami, delegacjami, urlopami, itp. Hrodo jest także odpowiedzią na nową możliwość prawną przechowywania akt pracowniczych w wersji elektronicznej. Nasi klienci mogą zlecić nam także digitalizację swoich archiwów kadrowych.
Kancelaria Inspektorów Ochrony Danych Osobowych jest znaczącą jednostką Grupy M Consulting. W sposób kompleksowy zajmujemy się wdrażaniem, szkoleniem oraz stałym pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych u naszych klientów. Obecnie pełnimy funkcję IOD u ok. 100 podmiotów publicznych i prywatnych. Nasz zespół regularnie spotyka się na zebraniach dotyczących zagadnień RODO i wymienia doświadczeniami zebranymi u naszych klientów. Uruchomiliśmy specjalny nr telefonu oraz adres e-mail dedykowane dla klientów, petentów czy też słuchaczy naszych klientów. W ten sposób bierzemy na siebie cały ciężar związany nie tylko z dokumentacją, procedurami ale także z realizacją ewentualnych roszczeń ze strony „właścicieli danych”.
Najtańszym źródłem poprawy efektywności jest wykorzystanie doświadczeń innych. James Harrington