Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Nie każda z firm, czy podmiotów funkcjonujących w Polsce musi legitymować się zabezpieczeniem procesów przetwarzania i zbierania danych osobowych w postaci Inspektora Ochrony Danych. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli w naszej firmie nie są przetwarzane dane szczególnie wrażliwe, nawet jeśli nie jesteśmy podmiotem publicznym (w obu przypadkach konieczność korzystania z usług IOD jest bezwzględna) powinniśmy móc uzasadnić, dlaczego instytucja IOD w naszej organizacji nie powstała. Aby mieć taką pewność musimy jednak przeprowadzić i udokumentować procedurę ODO.

Pomożemy Ci zrealizować taki audyt, jeśli zaś okaże się, że IOD jest niezbędny dla wywiazania się twojej firmy z regulacji RODO nie oznacza to wcale kłopotów. W takiej sytuacji także możesz skorzystać z naszych usług wybierając jedną z dwóch drug postępowania.

Po pierwsze – mozesz delegować jednego ze swoich pracowników do pełnienia funkcji IOD. Dzięki nam otrzyma wszystko, co jest niezbędne dla pełnienia tej funkcji w przyszłości. Po zakończeniu szkolenia będzie w stanie zagwarantować Twojej organizacji, że procesy przetwarzania i gromadzenia w niej danych będą zgodne z uwarunkowaniami RODO.
Po drugie – warto jednak zastanowić się, czy zamiast obciążania swoich ludzi dodatkowymi obowiązkami nie lepiej zlecić pełnienie funkcji IOD zewnętrznym profesjonalistom?

Jesteśmy na to gotowi. W ramach outsourcingu IOD zapewniamy między innymi: Nadzór nad powstaniem i późniejszymi modyfikacjami systemu Ochrony Danych Osobowych w Twojej organizacji. Będziemy szkolić i współpracować z załogą Twojej firmy w zakresie przestrzegania procedur ODO.

Poprowadzimy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Wskażemy jakie skutki dla ODO nieść ze sobą będą zmiany procesów biznesowych w Twojej firmie.

Zagwarantujemy bezpieczeństwo teleinformatyczne. Będziemy w Twoim imieniu utrzymywać kontakt z organem nadzorczym.


Przeprowadzimy cykliczne audyty kontrolne i...

Służyć będziemy doradztwem w zakresie opiniowania dokumentacji dla klientów jaka powstaje w Twojej organizacji pod kątem jej zgodności z RODO.

To tylko część tego, co możemy dla Ciebie zrobić, oszczędzając cenny czas Twój i Twoich pracowników. To tylko wycinek tego, czym nie musisz się przejmować skupiając się na podstawowej funkcji i zadaniach Twojego biznesu. Skontaktuj się z nami i poznaj szcegóły naszej oferty.