Odpowiedzialność Społeczna

Planujemy rozwój firmy z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Część naszych zysków przeznaczamy na działalność społeczną. W grupie M Consulting funkcjonuje także Fundacja Horyzonty powołana w 2011 roku. Celem Fundacji jest podnoszenie jakości życia poprzez działania na rzecz ochrony środowiska, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia.

Na rzecz grupy M Consulting Fundacja realizuje szkolenia, wykłady, konferencje, akcje promocyjne, eventy o tematyce bezpieczeństwa pracy i nauki, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa w sieci, przedsiębiorczości oraz zrównoważonego rozwoju.