Wdrożenia

Wdrożenie w Twojej firmie procedur zgodnych z RODO i zapewnienie Twoim zasobom informacyjnym bezpieczeństwa zgodnego z normami wprowadzonymi przez tę regulację jest prostsze niż myślisz. Wystarczy nasza pomoc. Pozostawiając sprawy samymi sobie – szybko wpadniesz w kłopoty. Eksperymentując – łatwo narazisz się na niepotrzebne ryzyko. Korzystając z naszej pomocy – szybko przekonasz się, że „RODO to nie koniec świata”. Naprawdę. Kłopot z Ochroną Danych Osobowych po wprowadzeniu nowych przepisów wynika w znacznej mierze z elastyczności z jaką odtąd należy traktować kwestie zabezpieczenia informacji na temat naszych klientów i partnerów biznesowych. Nie ma sztywnych norm, jakie moglibyśmy „przeszczepić” na grunt naszej firmy. Zadania jakimi muszą sprostać nasze systemy zabezpieczeń, muszą wynikać z procesów jakie zachodzą w naszej organizacji i rodzaju danych jakie gromadzimy. Jak więc powinien wyglądać system zabezpieczeń u Ciebie?

Nie wiemy.

Jeszcze nie wiemy, ale z łatwością ustalimy to podczas audytu wstępnego. Musimy się poznać - w ten sposób rozpoczniemy proces dostosowywania Twojej firmy do regulacji RODO. Cały proces będzie składał się z kilku etapów, ale jego kompleksowe przeprowadzenie da pewność, że gromadzone przez Ciebie dane są bezpieczne, że Twoi pracownicy uzbrojeni są we właściwe narzędzia do ich ochrony a procesy zachodzące w Twojej organizacji nie mają słabych punktów, gdy spojrzymy na nie pod kątem ODO. Skąd płynie ta pewność? Z naszego doświadczenia, na podstawie którego zdiagnozujemy „obszary wrazliwe”, wyeliminujemy niebezpieczeństwa a tam gdzie będzie to konieczne wprowadzimy dodatkowe zabezpieczenia i procedury. Ta całościowa usługa wdrożeniowa jest najlepszą ochroną przed niechcianymi konsekwencjami, wynikłymi z niedostosowania procedur biznesowych do RODO. Po audycie wstępnym będziemy już doskonale znali twoje potrzeby i w oparciu o nie przeszkolimy Twoich pracowników i dostarczymy konieczną dokumentację w obszarze ODO, wdrożymy też zabezpieczenia systemów teleinformatycznych. Mając narzędzia i wiedzę, działając według wypracowanych przez nas schematów, to Twoi ludzie, zapewnią bezpieczeństwo organizacji. Nasze działania zakończymy audytem zgodności, który przeprowadzi audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001. Jeśli jednak chciałbyś być więcej niż pewnym, że nic nie zagraża gromadzonym przez Ciebie danym, w każdej chwili po zakończeniu wdrożenia możemy przeprowadzić audyt kontrolny. Kompleksowe wdrożenie systemu ODO, to najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. To jej bezpieczeństwo.